5-6 HOT

5/6 Hotel

 

Basisvorming

 

AV Godsdienst /N.C.- Zedenleer

AV Aardrijkskunde

AV Engels

AV Frans

AV Geschiedenis

AV Lichamelijke Opvoeding

AV Nederlands

AV Wiskunde

 

Specifiek gedeelte

 

TV Hotel

-Dranken- en wijnkennis

-Hotelorganisatie

-Voedings- en keukentechnologie

-Menu- en receptenleer

-Restauranttechnologie

TV Voeding

-Dieetleer

-Voedingsleer

PV Praktijk Hotel

Stage hotel

 

Complementair gedeelte

PV Bakkerij: desserten

TV Toegepaste economie

 

 

 

5de jaar

 

2

1

2

2

1

2

2

2

1

1

2

0

1

 

0

1

8

2

 

 

2

2

 

34

 

 

6de jaar

 

2

1

2

2

1

2

2

2

 

2

0

1

1

1

1

0

7

3

2

2

 

34

 

Wie kan er terecht?

 

•In het eerste leerjaar van de derde graad kan een leerling terecht die geslaagd is in het 2de leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO.

•In het tweede leerjaar van de derde graad kan een leerling terecht die geslaagd is in een studierichting die overeenstemmend is. De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

* Geen verandering van onderwijsvorm en studierichting.

 

 

Omschrijving van de studierichting

 

•Een degelijke beroepsgerichte opleiding op technisch niveau, gebruikmakend van de nieuwste technieken.

•In deze richting zijn creativiteit, organisatiezin en handigheid een noodzaak.

•Een degelijke algemene vorming waarborgt verdere studies.

 

Perspectieven op verder studeren

 

•Leerlingen krijgen na het tweede leerjaar van de derde graad het attest van bedrijfsbeheer waardoor ze zich zelfstandig kunnen vestigen.

•Tewerkstelling als kok, kelner, traiteur, restauranthouder.

•Deze studierichting is bovendien een goede voorbereiding op sommige vormen van hoger onderwijs zoals hotelmanagement, diëtiste, voedingsinspecteur en bachelor in het onderwijs huishoudkunde.

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved