5-6 HOT

5/6 Hotel

Wie kan er terecht?


•In het eerste leerjaar van de derde graad kan een leerling terecht die geslaagd is in het 2de leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO.

•In het tweede leerjaar van de derde graad kan een leerling terecht die geslaagd is in een studierichting die overeenstemmend is. De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

* Geen verandering van onderwijsvorm en studierichting.   Omschrijving van de studierichting


•Een degelijke beroepsgerichte opleiding op technisch niveau, gebruikmakend van de nieuwste technieken.

•In deze richting zijn creativiteit, organisatiezin en handigheid een noodzaak.

•Een degelijke algemene vorming waarborgt verdere studies.


Perspectieven op verder studeren


•Leerlingen krijgen na het tweede leerjaar van de derde graad het attest van bedrijfsbeheer waardoor ze zich zelfstandig kunnen vestigen.

•Tewerkstelling als kok, kelner, traiteur, restauranthouder.

•Deze studierichting is bovendien een goede voorbereiding op sommige vormen van hoger onderwijs zoals hotelmanagement, diëtiste, voedingsinspecteur en bachelor in het onderwijs huishoudkunde.VOLG ONS

Copyright © Alle rechten voorbehouden