5-6 GWW

5/6 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Wie kan er terecht?


•In het eerste leerjaar van de derde graad kan een leerling terecht die geslaagd is in het 2de leerjaar van de 2de graad ASO. TSO of KSO.

•In het tweede leerjaar van de derde graad kan een leerling terecht die geslaagd is in een studierichting die overeenstemmend is.

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

* Geen verandering van onderwijsvorm en studierichting.Omschrijving van de studierichting


•Een sociaal gerichte afdeling met de nadruk op technische en praktische vorming waarin het peil van de algemene vakken voldoende garantie biedt om verder te studeren.


Perspectieven op verder studeren


•In de opleiding GWW waarborgen de algemene vakken een goede algemene ontwikkeling. De beroepsgerichte vakken motiveren de leerlingen om het verpleegkundig, het paramedisch of andere vormen van hoger onderwijs te volgen (o.a. voor verpleegkundige,orthopedagogie, bachelor  kleuteronderwijs, diëtiste, bachelor lager onderwijs…)
VOLG ONS

Copyright © Alle rechten voorbehouden