3-4 STW

3/4 Sociale en Technische Wetenschappen

Basisvorming

 

AV Godsdienst / N.C.Zedenleer

AV Aardrijkskunde

AV Biologie

AV Chemie

AV Fysica

AV Engels

AV Frans

AV Geschiedenis

AV Lichamelijke Opvoeding

AV Nederlands

AV Wiskunde

 

Specifiek gedeelte

 

AV Informatica

TV Toegepaste biologie

TV Huishoudkunde

 

TV/PV Huishoudkunde

 

 

3de jaar

 

2

1

1

1

1

2

2

1

2

4

3

 

 

1

2

3

 

7

 

 

33

 

4de jaar

 

2

1

1

1

1

2

2

1

2

4

3

 

 

1

2

3

7

 

 

33

 

 

Wie kan er terecht?

 

•In het eerste jaar kan een leerling die geslaagd is in het tweede leerjaar A en eerder sociaal voelend is terecht.

•In het tweede jaar kunnen leerlingen uit alle ASO- en TSO-richtingen instromen

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

 

Omschrijving van de studierichting

 

•Een sociaal gerichte afdeling met de nadruk op technische en praktische vorming waarin het peil van de algemene vakken voldoende garantie biedt om verder te studeren.

 

Perspectieven op verder studeren

 

•De studierichting Sociale en Technische Wetenschappen is een prima voorbereiding op de studierichting Gezondheids- en welzijnswetenschappen.

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved