3-4 RK

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

3/4 Restaurant - Keuken


Wie kan er terecht?


•In het eerste leerjaar kan een leerling terecht die geslaagd is in het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of het tweede leerjaar A.

•Een leerling die 15 jaar is of wordt voor 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar kan er eveneens terecht.

•In het tweede leerjaar kan een leerling terecht die geslaagd is in het eerste leerjaar van de tweede graad

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad


Omschrijving van de studierichting


•Een degelijke opleiding op beroepsniveau waar de nadruk gelegd wordt op de praktische vorming.

* In deze richting zijn creativiteit, organisatiezin en handigheid noodzakelijkCopyright VJ © All Rights Reserved