3-4 RK

3/4 Restaurant - Keuken

 

Basisvorming

 

AV Godsdienst /N.C. Zedenleer

AV Frans

AV Lichamelijke Opvoeding

AV Aardrijkskunde

AV Geschiedenis

AV Natuurwetenschappen

AV Nederlands

AV Wiskunde

 

 

Specifiek gedeelte

 

AV Frans

TV Hotel

-drankenkennis

-keukentechnologie

-restauranttechnologie

-voedingstechnologie

PV Praktijk Hotel

-praktijk keuken

-praktijk restaurant

 

 

3de jaar

 

2

1

2

1

1

1

2

1

 

 

1

1

1

1

1

10

8

 

 

34

 

 

4de jaar

 

2

1

2

1

1

1

2

1

 

 

1

 

1

1

1

1

10

8

 

 

34

 

 

Wie kan er terecht?

 

•In het eerste leerjaar kan een leerling terecht die geslaagd is in het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of het tweede leerjaar A.

•Een leerling die 15 jaar is of wordt voor 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar kan er eveneens terecht.

•In het tweede leerjaar kan een leerling terecht die geslaagd is in het eerste leerjaar van de tweede graad

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

 

Omschrijving van de studierichting

 

•Een degelijke opleiding op beroepsniveau waar de nadruk gelegd wordt op de praktische vorming.

* In deze richting zijn creativiteit, organisatiezin en handigheid noodzakelijk

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved