3-4 HZ

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

3/4 Haarzorg

Wie kan er terecht?


•In het eerste leerjaar kan een leerling terecht die geslaagd is in het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of het tweede leerjaar A.

•Een leerling die 16 jaar is of wordt voor 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar kan er eveneens terecht.

•In het tweede leerjaar kan een leerling terecht die geslaagd is in het eerste leerjaar van de tweede graad

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad


Omschrijving van de studierichting


•Een beroepsgerichte studierichting met de nadruk op creativiteit en handigheid waarin verschillende technieken aan bod komen, zodat  vakkennis en artistieke aanleg kunnen ontwikkeld worden.Copyright VJ © All Rights Reserved