3-4 HZ

3/4 Haarzorg

 

Basisvorming

 

AV Godsdienst /N.C. Zedenleer

AV Frans

AV Lichamelijke Opvoeding

AV Aardrijkskunde

AV Geschiedenis

AV Natuurwetenschappen

AV Nederlands

AV Wiskunde

 

Specifiek gedeelte

 

TV Dameskappen-Herenkappen

TV/PV Praktijk Bio-esthetiek

PV/TV Praktijk Dameskappen-Herenkappen

 

 

Complementair gedeelte

PV Praktijk Bio-esthetiek

 

 

3de jaar

2

2

2

1

1

1

2

1

 

 

2

2

18

1

 

 

 

35

 

 

4de jaar

 

2

2

2

1

1

1

2

1

 

 

1

2

19

1

 

 

35

 

Wie kan er terecht?

 

•In het eerste leerjaar kan een leerling terecht die geslaagd is in het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of het tweede leerjaar A.

•Een leerling die 16 jaar is of wordt voor 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar kan er eveneens terecht.

•In het tweede leerjaar kan een leerling terecht die geslaagd is in het eerste leerjaar van de tweede graad

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

 

Omschrijving van de studierichting

 

•Een beroepsgerichte studierichting met de nadruk op creativiteit en handigheid waarin verschillende technieken aan bod komen, zodat vakkennis en artistieke aanleg kunnen ontwikkeld worden.

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved