3-4 HOT

3/4 Hotel

 

Basisvorming

 

AV Godsdienst /N.C.- Zedenleer

AV Aardrijkskunde

AV Frans

AV Engels

AV Geschiedenis

AV Lichamelijke Opvoeding

AV Natuurwetenschappen

AV Nederlands

AV Wiskunde

 

Specifiek gedeelte

 

AV Engels

AV Frans

AV Informatica

TV Hotel

-drankenkennis

-geïntegreerde economie

-keukentechnologie

-hotel- en restauranttechnologie

-voedingstechnologie

TV Voeding: Voedingsleer

PV Praktijk Hotel

 

 

 

 

 

3de jaar

2

1

2

2

1

2

2

4

3

 

1

1

1

 

1

0

1

1

1

1

8

35

 

 

4de jaar

2

1

2

2

1

2

2

4

3

 

1

1

1

 

1

1

1

1

0

1

8

 

35

 

Wie kan er terecht?

 

•In het eerste jaar kan een leerling die geslaagd is in het tweede leerjaar A en voldoende interesse heeft voor een job in de horeca er terecht.

•In het tweede jaar kunnen leerlingen uit alle ASO- en TSO-richtingen instromen

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 

 

Omschrijving van de studierichting

 

•Een degelijke beroepsgerichte opleiding op technisch niveau, gebruikmakend van de nieuwste technieken.

•In deze richting zijn creativiteit, organisatiezin en handigheid een noodzaak.

•Een degelijke algemene vorming waarborgt verdere studies.

 

Perspectieven op verder studeren

 

•Deze studierichting wordt voortgezet in de derde graad.

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved