2STV

2 Sociale en Technische Vorming

Basisvorming

 

AV Godsdienst /N.C. Zedenleer

AV Aardrijkskunde

AV Natuurwetenschappen

AV Engels

AV Frans

AV Geschiedenis

AV Lichamelijke Opvoeding

AV Muzikale Opvoeding

AV Nederlands

AV Wiskunde

TV Techniek

 

 

Specifiek gedeelte (Basisoptie)

 

TV Gezinstechieken:

Sociale Vorming

Technische Vorming

PV Realisatietechnieken:

Gezinstechnieken

 

 

 

Complementair gedeelte

 

PV Verzorgingstechnieken

Bio-esthetiek

 

 

 

2

1

2

2

3

1

2

1

4

4

2

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2

 

 

32

 

Wie kan er terecht?

 

•De leerlingen die het eerste leerjaar A met vrucht hebben beëindigd.

•De leerlingen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

•De leerlingen van het BUSO, mits: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 

 

Perspectieven op verder studeren

 

•Na het tweede leerjaar van de eerste graad kan men alle ASO of TSO richtingen volgen.

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved