2NIJV

Wie kan er terecht?

 

•De leerlingen die het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B hebben beëindigd.

•De leerlingen die uiterlijk op 31 december op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar bereiken + gunstig beslissing van de toelatingsklassenraad.

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

 

 

Perspectieven op verder studeren

 

•Na het beroepsvoorbereidend leerjaar kan men alle BSO richtingen volgen.

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved