2HVV

2 Haartooi - Verzorging - Voeding

Basisvorming

 

AV Godsd/N.C.Zedenleer

AV Frans

AV Aardrijkskunde

AV Geschiedenis

AV Natuurwetenschappen

AV Nederlands

AV Wiskunde

AV Lich.Opvoeding

AV Plast.Opvoeding

 

Specifiek gedeelte (Beroepenvelden)

 

TV Haartooi

 

PV Real.techn. Haartooi

PV Real.techn. Verzorgings-

technieken

PV Real.techn. Voeding

 

 

Complementair

 

 

PV Real.techn. Haartoo

 

 

2

1

1

1

2

3

3

2

1

 

1

 

6

3

4

 

 

 

 

2

 

32

 

Wie kan er terecht?

 

•De leerlingen die het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B hebben beëindigd.

•De leerlingen die uiterlijk op 31 december op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar bereiken + gunstig beslissing van de toelatingsklassenraad.

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

 

 

Perspectieven op verder studeren

 

•Na het beroepsvoorbereidend leerjaar kan men alle BSO richtingen volgen.

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved