2HOT

2 Hotel - Voeding

Basisvorming

 

AV Godsdienst /N.C. Zedenleer

AV Aardrijkskunde

AV Natuurwetenschappen

AV Engels

AV Frans

AV Geschiedenis

AV Lichamelijke Opv.

AV Muzikale Opvoeding

AV Nederlands

AV Wiskunde

TV Techniek

 

Specifiek gedeelte (Basisoptie)

 

TV Hotel

Vaktechnologie hotel

Vaktechnologie bakkerij

 

PV Realisatietechnieken

Hotel

Bakkerij

Complementair gedeelte

PVRT Hotel

 

 

 

2

1

2

2

3

1

2

1

4

4

2

 

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

2

 

 

 

32

 

Wie kan er terecht?

 

•De leerlingen die het eerste leerjaar A met vrucht hebben beëindigd.

•De leerlingen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

•De leerlingen van het BUSO, mits: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 

 

Perspectieven op verder studeren

 

•Na het tweede leerjaar van de eerste graad kan men alle ASO of TSO richtingen volgen.

 

Copyright VJ © All Rights Reserved