2HBS

2 Hotel - Bakkerij - Slagerij

Basisvorming

 

AV Godsd/N.C.Zedenleer

AV Frans

AV Aardrijkskunde

AV Geschiedenis

AV Natuurwetenschappen

AV Nederlands

AV Wiskunde

AV Lich.Opvoeding

AV Plast.Opvoeding

 

Specifiek gedeelte (Beroepenvelden)

 

TV Hotel-bakkerij

-algemene voedingsl.

-technologie

 

PV Real.techn Bakkerij

PV Real.techn Hotel

PV Real.techn Slagerij

 

Complementair

 

 

PV Real.techn.Hotel

 

 

 

2

1

1

1

2

3

3

2

1

 

 

 

2

 

4

4

4

 

 

 

2

 

32

 

Wie kan er terecht?

 

•De leerlingen die het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B hebben beëindigd.

•De leerlingen die uiterlijk op 31 december op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar bereiken + gunstig beslissing van de toelatingsklassenraad.

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

 

 

Perspectieven op verder studeren

 

•Na het beroepsvoorbereidend leerjaar kan men alle BSO richtingen volgen.

 

Copyright VJ © All Rights Reserved