2B

Wie kan er terecht?


•De leerlingen die het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B hebben beëindigd.

•De leerlingen die uiterlijk op 31 december op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar bereiken + gunstig beslissing van de toelatingsklassenraad.

•De leerlingen uit een niet-Vlaamse school (Frans- en Duitstalig en buitenlandse school + gunstige beslissing van de toelatingsklassenraadPerspectieven op verder studeren


•Na het beroepsvoorbereidend leerjaar kan men alle BSO richtingen volgen.


VOLG ONS

Copyright © Alle rechten voorbehouden