1B

1B

Basisvorming

 

AV Godsdienst /N.C. Zedenleer

AV Frans

AV Lichamelijke Opvoeding

AV Muzikale Opvoeding

AV Plastische Opvoeding

AV Aardrijkskunde

AV Geschiedenis

AV Natuurwetenschappen

AV Nederlands

AV Wiskunde

TV Techniek

 

Complementair

 

AV Frans

AV Muzikale Opvoeding

AV Nederlands

PV Realisatietechnieken Gezinst.

 

 

 

2

1

2

1

2

1

1

2

5

4

6

 

1

1

1

2

 

32

 

Wie kan er terecht?

 

•Leerlingen die het 6de leerjaar hebben beëindigd, doch niet met vrucht.

•Leerlingen die het 6de leerjaar niet hebben beëindigd en uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken.

•De houders van het get.van basisonderwijs of BLO + akkoord ouders + advies CLB

•Leerlingen van BLO of BUSO zonder getuigschrift mits gunstige beslissing toelatingsklassenraad + advies CLB + akkoord ouders

 

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved