1ASTEM

Wie kan er terecht?

 

•De houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald in het gewoon of buitengewoon onderwijs.

•Leerlingen die het 6de leerjaar hebben beëindigd mits: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad + akkoord ouders + advies CLB.

•Leerlingen van het BLO of BUSO mits: gunstige beslissing toelatingsklassenraad + akkoord ouders + advies CLB.

 

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved