1A

Wie kan er terecht?


•De houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald in het gewoon of buitengewoon onderwijs.

•Leerlingen die het 6de leerjaar hebben beëindigd mits: gunstige beslissing  van de toelatingsklassenraad + akkoord ouders + advies CLB.

•Leerlingen van het BLO of BUSO mits: gunstige beslissing  toelatingsklassenraad + akkoord ouders + advies CLB.
VOLG ONS

Copyright © Alle rechten voorbehouden